logo nove 

ikona blizsi podminky png

ikona povolenky png

ikona zaber png

Bližší podmínky

Povolenky

Záběr 2022

ikona brigady png

ikona zavody

ikona prihlaska png

Brigády

Závody

Přihláška

pro 05 2021

Povolenky 2022

Všechny platby budou probíhat na základě bezhotovostního převodu na účet spolku č.102683009 / 2250, a to minimálně tři dny předem z důvodu včasného zpracování potřebných podkladů pro výdej povolenek. Při výdeji povolenek v únorových termínech je možné hradit výdaje v předem připravené hotovosti.

Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku. Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech včetně fotografie, aby odpovídala skutečnosti. Proto si je zkontrolujte a případné nesrovnalosti si nechte opravit při výdeji povolenky. Zároveň nahlaste vaši novou nebo změněnou e-mailovou adresu pro možnost zasílání informací a Záběru.

Přehledy o úlovcích za rok 2021 včetně Sumáře úlovků, řádně vyplněné, seřazené abecedně podle jednotlivých revírů, na kterých rybář lovil a sečtení docházek na jednotlivé revíry musí být odevzdány NEJPOZDĚJI !! do 15. ledna 2022 včetně na adresu pobočného spolku. Číslo 1/2022 Ti členové, kteří se rozhodnou k vyřízení povolenky v termínech 18.12.2021, 8.1.2022 a 15.1.2022, mohou odevzdat „Záznam o docházce“ a „Sumář úlovků“ při výdeji povolenky. Kontakt pro výdej krátkodobých povolenek pro rok 2022 je na tel. č. 734 361 292 pan Martin Šujan – hlavní hospodář.

Výdej povolenek se bude provádět pro všechny členy v kanceláři PS Slavkov, Špitálská 951 v tyto termíny:

prosinec - sobota - 18.12.2021, a to pouze na základě předchozí bezhotovostní platby

leden - sobota - 08.01.2022 a 15.01.2022, a to pouze na základě předchozí bezhotovostní platby

únor - sobota - 12.02.2022 a 26.02.2022 na základě předchozí bezhotovostní platby.

V ojedinělých případech je možmá úhrada v hotovosti na místě. Výdej povolenek bude vždy od 8:00 hod do 11:30 hod. Po 26. únoru 2022 se budou povolenky vydávat pouze v úředních hodinách, na základě včasné, předchozí bezhotovostní platby. Každý si k výdeji přinese potřebné platné doklady.

 

Formuláře pro žádost o výdej povolekny:

ikona xlsx win 60x60                                               ikona pdf 60x60                                         ikona pdf 60x60                                

 Objednávka povolenky                                Objednávka povolenky                        Postup pro objednání povolenky

verze EXCEL                                               verze PDF

Aktuality

30.12. 2021 - PF 2022, PF_2022

20. 9. 2021 - Rybářské závody pro mládež 2021 ve Slavkově u Brna - reportáž

10. 5. 2021 - Zvolen nový předseda spolku Ing. arch. Zdeněk Koudelka