logo nove 

ikona blizsi podminky png

ikona povolenky png

ikona zaber png

Bližší podmínky

Povolenky

Záběr 2021

ikona brigady png

ikona zavody

ikona prihlaska png

Brigády

Závody

Přihláška

čec 01 2021

Rybářské závody v Bučovicích 2021

MEMORIÁL F. CAPITY 2021


 Rybářské závody v Bučovicích proběhnou v 

sobotu dne 10.7.2021

Organizační pokyny

• Prezentace: 6.00 - 6.55 hod.
• Začátek lovu: 7.00 hod.
• Ukončení lovu mládež: 12.00 hod.
• Ukončení lovu dospělí: 13.00 hod.
• Startovné: dospělí 200,- Kč
• Startovné: mládež 50,- Kč

Přihlášky: v den závodu na místě samém

!! Lov dle platných předpisů MRS !!

Petrův zdar!                           Pozvánka: ikona pdf 60x60

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kvě 28 2021

Rybářské závody 2021 ve Slavkově u Brna

Vzhledem k pandemické situaci se rybářské závody

dne 29.5.2021

na revíru Cézava 2A ve Slavkově u Brna

NEKONAJÍ !!!

kvě 14 2021

Školení nových žadatelů 2021

Školení nových žadatelů o vydání prvního rybářského lístku

Datum konání:      neděle 23.5.2021 v 08:00 hod.

Místo konání:v klubovně pobočného spolku MRS Slavkov u Brna, Špitálská 951, 684 01 Slavkov u Brna.

Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce (viz. níže). Dále jsou uvedeny studijní materiály a odkaz na atlas ryb (součástí testu je poznávání druhů ryb).

Pozvánka na školení 2021

Stanovy MRS

Seznam celoročně chráněných rybích druhů

Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na mimopstruhové revíry

Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na pstruhové revíry

Atlas ryb - odkaz

kvě 14 2021

Nový předseda spolku

Novým předsedou spolku byl zvolen Ing. arch. Zdeněk Koudelka

Výbor MRS pobočného spolku Slavkov u Brna dne 27.4.2021 kooptoval a následně zvolil předsedou pobočného spolku pana

Ing. arch. Zdeňka Koudelku

Pan Zdeněk Koudelka je členem MRS od roku 2000. Jeho dlouholeté pracovní a manažerské zkušenosti a zájem o rybářství podpořily jednomyslnou volbu jeho osoby do funkce předsedy pobočného spolku Slavkov u Brna.
kvě 14 2021

Nová e-mailová adresa

MRS pobočný spolek Slavkov u Brna má zřízenu novou  e-mailovou adresu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

dub 07 2021

Důležité upozornění

NOVÉ INFORMACE !!!

k výdeji povolenek !!!

 

Výdej povolenek

 

13.4.2021  18-19 h

 27.4.2021  18-19 h

 

klubovna Slavkov u Brna

 
Stále doporučujeme využít žádanku
 
a bezhotovostní úhradu - postup viz níže.
 
 
Termín pro úhradu členského příspěvku
 
MRS na rok 2021 je prodloužen do 30.4.2021.
 
Nezaplacením členského příspěvku do tohoto data
 
zaniká členství v MRS. Opětovné členství nese
 
povinnost úhrady zápisného.
 
 

Postup pro vydání dokladů k lovu a úhradě členského příspěvku na rok 2021


- Žadatel zašle vyplněnou objednávku (žádanku) na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adresu organizace MRS, z.s. Pobočný spolek Slavkov u Brna, Špitálská 951, 684 01 Slavkov u Brna. V žádném případě neposílejte objednávku doporučenou poštou, využijte primárně zaslání na e-mail nebo normální doručení. 

- Po doručení žádanky Vás vydávající osoba zaregistruje a vyčká na připsání platby na účet organizace.

- Po připsání platby (kontrola stavu účtu bude probíhat dvakrát týdně), vydávající nachystá potřebné dokumenty a kontaktuje žadatele. Spolu dohodnou termín a čas výdeje. 

- Žadatel se dostaví ve stanovený den a čas na klubovnu do Slavkova u Brna. Zde budou žadateli vydány doklady k lovu.

- S sebou si donese žadatel pro kontrolu státní rybářský lístek (modrý , vydaný na úřadě, musí být platný jinak budou doklady zadrženy do vydání nového), členský průkaz pro vylepení známky, pokud bude žadatel měnit průkazku, donese si i novou fotografií. Výměnu průkazu je nutné poznačit v objednávce. Položka č 10. 

- Výdeje budou zpravidla probíhat v sobotu. Žádáme všechny o dodržení dohodnutého času výdeje.

UPOZORŇUJEME VŠECHNY ČLENY, ŽE VÝDEJ BUDE POUZE NA OBJEDNÁVKU. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU VYDÁNY DOKLADY BEZ PŘEDCHOZÍHO OBJEDNÁNÍ.

Bez objednání budou vydávány povolenky opět až pouze pokud dojde ze strany státu k takovému uvolnění podmínek, které toto umožní. O termínech takto vydávaných povolenek budete informováni na našich stránkách. 

Platby poukazujte na účet spolku u Banky Creditas číslo 102683009/2250, variabilní symbol číslo člena (koncové čtyřčíslí včetně nul) stejné jako číslo na povolence k lovu, hned pod známkou. Do zprávy pro příjemce uveďte Jméno, Příjmení, Bydliště.

Při vyplnění objednávky v programu Excel, se Vám udaje vypíšou v kolonce PLATBA DOKLADŮ vpravo dole.

Potřebný formulář v programu Excel lze přímo vyplnit a prostřednictvím tisku převést do PDF. Obsahuje i platební údaje pro převod prostředků na účet. Pokud nemáte možnost pracovat s programem Excel, je přiložen stejný formulář v PDF k tisku a ručnímu vyplnění. 

                                                                                                              

Objednávka dokldadů - excel          Objednávka dokldadů - pdf       Instrukce pro vyplnění - pdf

              ikona xlsx win 60x60                                                ikona pdf 60x60                                           ikona pdf 60x60

 

EXCEL: 

(uložení souboru provedete stiskem pravého tlačítko myši a vyberte možnost "uložit cíl odkazu jako", vyberete si složku, do které si soubor uložíte a poté s ním můžete dále pracovat jako s každým jiným souborem v excelu v počítači)

Žádanku vypněníte v programu Excel, buňky jsou zamčené, lze vyplnit jen bílé kolonky. Vpravo dole se Vám doplní údaje (červeně) pro platbu převodem. Po vyplnění žádanky, dáte funkci tisk s náhledem a vyberete tiskárnu " Microsoft Print to PDF", spustíte tisk. Dialogové okno Vás vyzve k uložení dokumentu.Dokument uložíte pod názvem "Příjmení_jméno_povolenka". Uložený dokument ve formátu PDF zašlete prostřednictvím e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Nebo výsledný dokument vytisknete a vhodíte do schránky na klubovně spolku. Případně pošlete NORMÁLNÍ poštou. 

Poté provedete úhradu. 

PDF: 

(tisk souboru - levým tlačítkem myši si soubor otevřete a poté vytisknete, pokud si potřebujete soubor uložit, potom stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte možnost "uložit cíl odkazu jako", vyberete si složku, do které si soubor uložíte a poté s ním můžete dále pracovat jako s každým jiným souborem v pdf v počítači).

Vytisknete, vyplníte a doručíte na adresu spolku. Provedete platbu

Strana 1 z 7

Aktuality

27. 5. 2021 - Z důvodu pandemické situace se letošní závody dne 29.5.2021 na rybnícve ve Slavkove  N E K O N A J Í !!!

10. 5. 2021 - Zvolen nový předseda spolku Ing. arch. Zdeněk Koudelka